Poptávka

Platba daně z nemovitosti je za dveřmi

Platba daně z nemovitosti je za dveřmi
Koupili jste, dostali darem nebo zdědili v roce 2018 nemovitost? Případně výrazně změnili v roce 2018 parametry nějaké nemovitosti? Tak zbystřete, protože do 31. května máte povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň za všechny své nemovitosti.

Daň z nemovitosti zahrnuje všechny pozemky, které jsou v České republice vedené v katastru nemovitostí. Platba této daně je každoročně povinná pro všechny, kteří nějakou nemovitost vlastní. Pokud není znám vlastník, daň zaplatí uživatel.

Při získání nemovitosti máte povinnost podat daňové přiznání, to se samozřejmě podává pouze jedenkrát. Termín tohoto daňového přiznání je v lednu. Takže, pokud jste si koupili loni nemovitost nebo jak již bylo výše uvedeno, dostali jste ji darem, děděním nebo došlo k výrazným změnám parametrů nemovitosti, měli jste povinnost podat daňové přiznání do konce ledna tohoto roku. A teď, na konci května zaplatíte daň. V případě, že jste získali nemovitost až v roce 2019, máte povinnost podat daňové přiznání do ledna 2020 a tento rok se Vás platba daně z nemovitosti netýká. Rovněž musíte podat daňové přiznání i v případě, že jste prodali nemovitost a vlastníte další.

Finanční úřady už rozeslali obálky se složenkami na zaplacení této daně na rok 2019. To znamená, že tato daň je splatná předem. Je vždy vypočtena za všechny Vaše nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje. Pokud vlastníte více nemovitostí ve více krajích, přijde Vám tolik složenek, v kolika krajích máte nemovitosti. Termín platby je 31.5. a tuto daň zaplatíte jednotlivým finančním úřadem podle kraje. Právnické osoby jsou obesílány prostřednictví datové schránky.

Namísto složenky je také možné požádat na oficiálních stránkách finanční zprávy o předávání údajů prostřednictvím mailové adresy, na kterou Vám přijde předpis k úhradě i spolu s QR kódem k platbě.

Výsledná částka daně je ovlivněna metry čtverečními vlastněné nemovitosti a koeficienty podle zákona. První koeficient je stanoven na základě počtu obyvatel, druhý je místní koeficient, který si stanovují města a obce sami. Chcete vědět jaký koeficient má Vaše nemovitost? Zde se to dozvíte.

Za opožděné platby vyměří finanční úřad úrok z prodlení. Tento úrok je vypočítán za každý den prodlení na základě repo sazby ČNB navýšené o 14 procentních bodů. Pokud zaplatíte daň do 4 pracovních dní po stanovené lhůtě, úrok se nevyměřuje.

Letos Finanční správa ČR rozeslala 3 944 870 údajů k platbě daně z nemovitostí. Z toho naprostá většina byla zaslána složenkou a pouze 4,64 % e-mailem. Pojďme šetřit přírodu, peníze i lidské zdroje a přihlasme se předpisu daně z nemovitosti skrze email.

Ráda Vám poskytnu více informací k otázkám spojeným s vlastnictvím nemovitostí.