Poptávka

Soňa Husáková – investiční poradenství pro Brno a okolí

JUDr. Soňa Husáková – investiční poradenství Brno, investiční poradce Brno
JUDr. Soňa Husáková – investiční poradenství pro klienty z Brna a okolí

Sehnat kvalitního investičního poradce není jednoduché. Zvláště v dnešní době, kdy se všichni snaží efektivně uložit své finance tak, aby je co nejvíce zhodnotili a zabránili tak snižování hodnoty svých aktiv v důsledku inflace a dalších souvisejících procesů.

Jako investiční poradce pro Brno a okolí působím již řadu led a ráda bych vám nabídla své znalosti i zkušenosti z oblasti investování. Investiční poradenství je mou každodenní prací. Pomohu vám efektivně investovat. Ve velké míře se zaměřuji na hypoteční trh, který skýtá mnoho možností k investování. Jsem váš privátní investiční poradce s kanceláří v centru Brna. Přijďte ke mně na kávu, a nezávazně se se mnou pobavte o vašich investičních plánech. Ráda vám dokážu, že jiného investičního poradce v Brně již hledat nemusíte.

Službu " investiční poradenství Brno " poskytuji již řadu let, původně jako doplněk klientům, kteří chtěli s mou pomocí investovat do nemovitostí. Vyhledávala jsem pro ně velmi zajímavé investiční možnosti, řešila právní servis s tím spojený a realitní služby na to navázané.

Postupem času jsem díky rozšiřujícím se požadavků zákazníků získala v rámci investičního poradenství opravdu velký rozhled, a především neocenitelné zkušenosti. Lidé, kteří díky mně investovali do nemovitostí, chtěli řešit i dlouhodobé zajištění finanční otázky svých dětí či dalších členů rodiny, chtěli výhodně krátkodobě investovat zbytková aktiva nebo řešit rentu jiným než běžným způsobem. Kvalitní investiční poradce musí umět správně a bezpečně diverzifikovat investiční portfolio a hledat nejlepší cesty, jak vložené prostředky co nejvíce zhodnotit.

Privátní investiční poradenství a investiční strategie

Pro řadu svých dlouholetých klientů připravuji jakožto jejich privátní investiční poradce tzv. finanční plán , podle kterého finance alokujeme a hlídáme jejich "zdraví" a efektivitu. V pravidelných intervalech pak tento plán aktualizujeme dle výsledků vývoje. Investiční poradenství je totiž schopností efektivně reagovat na možnosti vhodně investovat a mimo jiné předpovídat vývoj kapitálové trhu atd. V tomto směru jsou zkušenosti opravdu k nezaplacení.

Jestliže svou finanční budoucnost plánujete a máte zájem o službu " investiční poradenství Brno ", pak jsem připravena poskytnout vám veškeré své znalosti a schopnosti k dosažení co nejlepších investičních výsledků.

Investiční poradenství – k čemu je dobré?

Vyznat se na kapitálovém trhu a na jeho jednotlivých odvětvích je běh na dlouhou trať. Spoustu lidí začne s investováním doma na koleně, učí se od nuly a zkouší si zhodnocovat své investice tam, kde se cítí silní nebo v oblastech, které je zajímají. Pro mnohé to může být efektivní cesta, zpravidla však bývá zdlouhavá.

Pak tu ale existuje rozsáhlá skupina lidí, která vynaložený čas a úsilí raději zužitkuje jinde. Speciálně pro ty existuje investiční poradenství a investiční poradci. Naše investiční poradenství vám:

 • pomůže definovat si základní investiční cíle;
 • společně navrhneme funkční finanční plán;
 • peníze po dohodě zainvestujeme;
 • postupně v průběhu let kontrolujeme portfolio i plnění stanovených finančních cílů;
 • v případě nutnosti portfolio upravujeme.

Co vše si představit pod prací investičního poradce?

Náplní práce investičního poradenství pomoci klientovi dosáhnout jeho finančních cílů pomocí správného výběru investičních produktů a pravidelného monitorování a úpravy investiční strategie podle potřeb klienta.

Investiční poradenství je oblast, která se specializuje na poskytování finančních rad a doporučení, jak spravovat peníze a dosáhnout finančních cílů. Náplň práce investičního poradce zpravidla obnáší:

 • Posouzení finanční situace klienta - investiční poradce by měl provést důkladné a nezaujaté zhodnocení finanční situace klienta, včetně jeho příjmů, výdajů, dluhů a úspor.
 • Identifikace cílů klienta - investiční poradce by měl pomoci klientovi identifikovat jeho krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle, jako například investice do důchodového fondu, koupi nemovitosti nebo financování vzdělání potomků.
 • Vyhodnocení rizikového profilu klienta - určit klientův rizikový profil a tolerance k riziku. Na základě toho může navrhnout vhodné investiční produkty.
 • Výběr vhodných investičních produktů - investiční poradce po zevrubném posouzení klienta nabídne vhodné investiční produkty, jako jsou akcie, dluhopisy, fondy, nemovitosti a další. Při výběru produktů by měl brát v úvahu rizikový profil klienta, jeho finanční cíle a další faktory.
 • Monitorování investic - poradce by měl průběžně monitorovat investice klienta a poskytovat mu pravidelné zprávy o vývoji jeho portfolia. Pokud je to nutné, měl by navrhnout změny v investiční strategii.

Existuje 5 hlavních důvodů, proč využít služeb investičního poradce

 1. Odborná znalost - investiční poradce disponuje specializovanou odbornou znalostí o investování a finančních trzích, kterou může využít k tomu, aby pomohl klientovi dosáhnout finančních cílů a maximalizovat jeho výnosy.
 2. Individuální investiční strategie - investiční poradce by měl zohlednit unikátní finanční situaci a cíle klienta a na základě toho navrhnout investiční strategii, která je přizpůsobená jeho potřebám.
 3. Diverzifikace investic – je třeba rozložit investice do různých aktiv, což může snížit riziko a zvýšit výnosy.
 4. Průběžná kontrola a aktualizace - poradce průběžně monitoruje vývoj investic klienta a aktualizuje investiční strategii.
 5. Úspora času a úsilí - investování a správa investic mohou být složité a časově náročné. Investiční poradce může pomoci klientovi ušetřit čas a úsilí, tím, že se postará o výběr investic a průběžnou správu investic za něj.

Hlavní přínosy odborného investičního poradenství

Určitě je nám všem jasné, že investiční poradenství hraje klíčovou roli v tom, jak efektivně spravovat finanční záležitosti a dosáhnout dlouhodobých finančních cílů s cílem minimalizovat investiční rizika.

Investiční poradce vytváří strategie na míru každému klientovi. Investiční poradce bere v úvahu vaše finanční cíle, toleranci risku a aktuální finanční situaci, což vede k individuálně přizpůsobeným investičním plánům.

Investiční poradce má hluboké znalosti o finančních trzích, investičních produktech a strategiích. Díky tomu je schopen poskytovat informované rady a predikce. Investiční poradce vám navrhne rozmanitá investiční portfolia, což pomáhá snižovat riziko a maximalizovat výnosy.

V rámci investičního poradenství je třeba aktivně sledovat a upravovat investice v souladu s tržními změnami a cíli. To zajišťuje, že jste vždy na správné cestě ke splnění svých finančních plánů.

Stejně tak v rámci odborného investičního poradenství je nutné optimalizovat vaše investice tak, abyste platili minimální daňové poplatky, což zvyšuje vaše celkové výnosy.

Investiční poradci vás přímo či nepřímo učí zákonitosti světa financí a investování, přenáší na vás své zkušenosti, čímž vám umožní lépe chápat vaše vlastní investiční rozhodnutí.

Díky znalostem a přístupu k různým investicím můžete mít prostřednictvím zkušeného investičního poradce přístup k širší škále investičních příležitostí.

Investiční poradenství není jen o krátkodobých výsledcích. Zaměřuje se na dosažení dlouhodobé finanční stability a bezpečnosti každého investora. Investiční poradenství poskytuje komplexní a individualizovaný přístup k vašim finančním cílům, což vám může pomoci dosáhnout optimálního úspěchu na finančních trzích.

 

Jako realitní makléřka a právnička se již několik let pohybuji především na realitním a hypotečním trhu, proto vám ráda pomůžu efektivně investovat vaše volné finanční prostředky především v těchto oblastech. Neváhejte se mi ozvat a zavolat na telefonní číslo +420 605 257 346. Domluvíme si společnou schůzku a probereme vaše představy o investicích a já vám jasně představím, jak s pomocí investičního poradenství můžete efektivně zhodnocovat své peníze.

U investičního poradce je důležitá důvěryhodnost, proto se určitě setkejme osobně, jsme připravená zodpovědět veškeré vaše dotazy, prokázat svou praxi, odbornost a dosavadní investiční úspěchy, ke kterým jsem dopomohla svým klientům.

Chcete-li řešit investiční poradenství, pak si sjednejte schůzku.

 

Adresa kanceláře investičního poradce:

Vídeňská 995/63,
639 00, Brno – Štýřice

Telefon na investičního poradce: 605 257 346

 

-----------------

Specifikace služby: investiční poradenství, finanční a investiční poradenství, investiční poradenství Brno, certifikované investiční poradenství, poskytování investičního poradenství. Dále taktéž: investiční poradce Brno, ivestice Brno, investiční specialistka, zprostředkování investic, investice do nemovitostí, kvalitní investiční poradce. Tato slova charakterizují mnou poskytovaný servis.